PříjemPříjem  PortálPortál  CalendarCalendar  GalleryGallery  FAQFAQ  HledatHledat  Seznam uživatelůSeznam uživatelů  Uživatelské skupinyUživatelské skupiny  PřihlášeníPřihlášení  RegistraceRegistrace  

Share | 
 

 Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?

Zobrazit předchozí téma Zobrazit následující téma Goto down 
AutorZpráva
Godemar de La Neufville
Komtur Akkonu
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 618
renomé : 144
vyznání : sedesvakantismus
přesvědčení : konzervatismus

PříspěvekPředmět: Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?   12.11.12 15:23

Dnes je křesťanství, judaismus a islám obecně srovnávány jako sobě rovná „Abrahámova náboženství“, ale co je na tom pravdy? Postoje středověké církve byli k judaismu a islámu mnohem kritičtější než dnes. Židé (rozumějme judaisté, nikoli rasově) a muslimové byli obviňováni z hereze či dokonce ze spolčení s ďáblem. Co je na tom pravdy?

Jak je známo, Židé jsou obviňováni z ukřižování Ježíše Krista, ale jinak jsou prý Bohem vyvoleným národem, který je nenáviděn a pronásledován bez příčiny. Jak tedy mohla dospět středověká církev k tvrzení, že Židé jsou Bohem prokletý národ a služebníci satana? Může snad za to nenávist křesťanů?

Vždyť Ježíš byl přeci také Žid.

Proč byli Židé po dlouhá staletí nenáviděni, utlačováni a pronásledováni?

K zodpovězení této otázky nemusíme otevírat Hitlerův Mein Kampf ani žádný jiný antisemitský pamflet (kupodivu odpověď často nenalezneme ani v historických knihách, ty většinou popisují nenávist k Židům výhradně jako jev bezdůvodný a nepochopitelný). Bohatě postačí když si pouze otevřeme jejich vlastní židovské knihy (pokud je to možné, v běžných knihkupectvích je nenajdeme), ve kterých je zaznamenána enormní nenávist k nežidům, křesťanům, ženám i dětem. Zejména Talmud dokonce nabádá Židy k páchání zla a nejrůznějších zločinů a vydává to za Boží vůli.

Talmud je židovská svatá kniha, sbírka rabínských moudrostí, která průběžně vznikala během staletí po Kristu (našeho letopočtu), je to tedy sbírka náboženských textů relativně mladá a nepůvodní; nejedná se o původní biblické texty (viz. Tóra, kde lze také najít židovskou nenávist, byť v menší míře), takže Ježíš Kristus ji jakožto Žid nemohl znát, ale židovská nenávist je někdy patrná i ve Starém zákoně. Právě zde je možné si uvědomit, jak moc byla důležitá role Ježíše Krista napravit a reformovat židovské náboženství. Ježíš ani vlastně nestál o vznik nového náboženství, jeho cílem bylo reformovat židovské náboženství a otevřít jej celému lidstvu, což Židé pochopitelně nechtěli (a dosud nechtějí). Křesťanství je ve své podstatě reformované židovství, avšak narozdíl od judaismu (který si Boha přivlastňuje pouze pro sebe) je křesťanství věnováno celému lidstvu. Ježíš dokonce putoval krajem a chválil víru nežidů a Samařanů, což Židy nadmíru popuzovalo („...takovouto víru jsem nenalezl ani v celém Izraeli...“ říkával často Ježíš). Ježíš tedy zvěstoval pravého Boha a naproti tomu rabínská moudrost zaznamenaná v Talmudu posunuje židovské náboženství opačným směrem - ke zlu, nenávisti, čili k ďáblu.

Zde jsou vybrané citáty z Talmudu.

Pozn: Autor některé citáty možná uvedl v tomto výčtu omylem víckrát.

Některé termíny jako např. „nežid“, „gój“, „pohan“, „akuma“ apod. nemusí mít jednoznačný význam a mohou se významově překrývat.
Citáty z Talmudu

Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“

Orach Chaiim 57, 6a: „Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“

Kethuboth 3b: „Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“

Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“

Sanhedrin 104a: „Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“

Schabbat 105a:„Já (Jahve) vás (Židy) činím praotcem národů, činím vás vyvolenými mezi národy, činím vás králi nad národy, činím vás milovanými mezi národy, činím vás nejlepšími mezi národy, činím vás nejdůvěryhodnějšími mezi národy.“

Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“

Babha Kama 113a: „Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu.“

Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“

Erubin 43b: „V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“

Moed kattam 17a: Jestliže žid chce učinit zlo, měl by jít do města kde ho nikdo nezná a spáchat ho tam.

Erubin 21b: Kdokoliv neuposlechne rabíny zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle, kde se bude vařit ve výkalech.

Sanhedrin 58b: Jestliže se pohan dotkne žida, musí pohan zemřít.

Sanhedrin 57a: Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci.

Baba Kamma 37b: Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka musí být odškodněn.

Abodah Zarah 36b: Nežidovská dívka je ve stavu niddah (špíny) již od narození.

Abodah Zarah 22a-22b: Pohané preferují sex s kravami.

Sanhedrin 106a: Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : Ona byla potomek princezen a guvernérů a spala s tesařem jako děvka.

Baba Mezia 24a: Jestliže žid nalezne něco co patří pohanu, nemusí mu to vracet.

Sanhedrin 76a: Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té co ji ztratil pohan.

Sanhedrin 57a: Když žid zabije pohana nebude potrestán. Když žid okrade pohana může si to nechat.

Baba Kamma 37b: Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.

Baba Kamma 113a: Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana.

Yebamoth 98a: Všechny nežidovské děti jsou zvířata.

Gittin 57a: Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech.

Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ježíši (Yeshu Nazaretský), že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. Před večer Paschy byl Ježíš pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství.... Byl to svůdce a jako takového je netřeba litovat ho či ho bránit.

Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace.

Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.

Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.

Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.

Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál.

Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.

Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.

Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.

Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.

Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den).

Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let.

Kathuboth 11b: když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic

Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik.

Menahoth 43b-44a: Židovský muž je povinen říkat následující modlitby každý den : Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil pohanem, ženou či otrokem.

Soferim 15, Pravidlo 10: "Tob shebe goyyim harog" (dokonce i ti z nejlepších pohanů by měli být zabiti).

Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad pohany (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno :

"Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka" (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam).

Kodex Majmonida, svazek 10: "Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce, minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti Źidům a obracet lid od Boha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci. Kéž jméno bezbožníka shnije."

Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře.“

Abodah Zara 26b: „Nejlepší z nežidů musí být zabiti.“

Sanhedrin 59a: „Gój, který strká nos do Zákona (Talmud) je vinen smrtí.“

Kniha Davidova 37: „Sdělit gójovi cokoli ohledně našich náboženských vztahů se rovná zabití všech židů, protože kdyby gój věděl, co o něm učíme, chtěl by nás otevřeně zabít.“

Kniha Davidova 37: „Pokud je žid povolán, aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze

falešné vysvětlení. Kdokoli nedodrží tento příkaz, bude zabit.“

Yebhamoth 11b: „Pohlavní styk s malou holčičkou je dovolený, pokud jsou jí aspoň 3 roky.“

Schabouth Hag. 6d: „Žid může přísahat falešně, pokud při tom použije úskočných formulací.“

Hilkkoth Akum X1: „Nezachraňuj gojíma v nebezpečí smrti.“

Hilkkoth Akum X1: „S gojímem neměj slitování.“

Choschen Hamm 388,15: „Pokud se prokáže, že někdo dal peníze Israelitů gojímům, musí být nalezen po rozvážné úvaze způsob, jak ho vymazat z tváře Země.“

Choschen Hamm 266,1: „Žid si může ponechat jakoukoli věc, kterou najde a která patří Akumovi (nežidovi). Ten, kdo vrací ztracený majetek (nežidům), hřeší proti Zákonu, protože tak roste moc porušovatelů zákona. Je chvályhodné vracet ztracený majetek, pokud je to uděláno ke cti božího jména, protože při takovém jednání křesťané budou chválit židy a hledět na ně jako na ctihodné lidi.“

Szaaloth-Uthszabot, kniha Jore Dia 17: „Žid má a musí učinit falešnou přísahu, pokud se ho gojím zeptá, jestli naše knihy obsahují něco proti němu.“

Baba Necia 114,6: „Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou lidští tvorové, ale zvířata.“

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 otroků.“

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Jehova vytvořil nežidy v lidské podobě, protože židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit židovi neustále.“

Aboda Sarah 37a: „Nežidovská dívka, která je 3 roky stará, může být znásilněna.“

Gad. Shas. 2:2: „Žid může nežidovskou dívku zneuctít, ale nesmí si ji vzít.“

Tosefta. Aboda Zara B, 5: „Pokud gój zabije góje nebo žida, je za to odpovědný, ale pokud žid zabije góje, tak za to NENÍ odpovědný.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Je dovoleno zabít udavače židů všude. Je dovoleno ho zabít ještě předtím, než někoho udá.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Všechen majetek ostatních národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli ohledů.“

Tosefta, Abda Zara VIII, 5: „Jak vysvětlit slovo krádež. Gójovi je zakázáno krást, loupit, nebo brát ženy za otrokyně, atd., od gójů nebo od židů. Ale židovi NENÍ zakázáno dělat toto všechno gójovi.“

Seph. Jp., 92, 1: „Bůh dal židům moc nad majetkem a krví všech národů.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Když má žid nežida ve svých rukou, další žid může přijít k tomu samému nežidovi, půjčit mu peníze a tak ho podvést, že nežid bude zničen. Majetek nežidů, v souladu s naším zákonem, nepatří nikomu a první žid, který ho spatří má plné právo se ho zmocnit.“

Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: „Židovi je zakázáno pít ze sklenice vína, které se dotkl nežid, protože tento dotyk učinil víno nečistým.“

Nedarim 23b: „Pokud někdo touží po tom, aby žádná jeho přísaha, kterou udělá během roku, nebyla závazná, ať se postaví na začátku roku a prohlásí: „Každá přísaha, kterou bych mohl udělat v budoucnosti ať je neplatná.“ Tím jsou jeho přísahy neplatné.“

Sanhedrin 58b: Jestliže se goj dotkne žida, goj musí zemřít.

Sanhedrin 57a: Žid nemusí gojovi platit mzdu za vykonanou práci.

Baba Kamma 37b : Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka musí být odškodněn.

Abodah Zarah 36b: Nežidovská dívka je ve stavu niddah (špíny) již od narození. Abodah

Zarah 22a-22b: Gojové upřednostnuji sex s kravami.

Sanhedrin 106a: Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : byla potomkem princezen a guvernérů a jako děvka spala s tesařem.

Baba Mezia 24a : Jestliže žid nalezne něco co patří gojovi, nemusí mu to vracet. Sanhedrin 76a : Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té co ji ztratil goj. Sanhedrin 57a : Když žid zabije goje nebude potrestán. Když žid okrade goje může si to ponechat.

Baba Kamma 37b: Gojové jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.

Baba Kamma 113a  Aby žid zaskočil goje, může použít lži (úskoku).

Yebamoth 98a: Všechny nežidovské děti jsou zvířata.

Gittin 57a: Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech.

Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ježíši (Yeshu Nazaretský), že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. Před večer Paschy byl Ježíš pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství.... Byl to svůdce a jako takového je netřeba ho litovat či bránit.

Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace.

Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.

Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.

Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.

Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál.

Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.

Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.

Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.

Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.

Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den).

Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let.

Kathuboth 11b: Když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic.

Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit.

Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik.

Menahoth 43b-44a: Žid je povinen říkat následující modlitby každý den: Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil gojem, ženou či otrokem.

Soferim 15, Pravidlo 10: “Tob shebe goyyim harog” (dokonce i ti z nejlepších gojů by měli být zabiti).

Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad goje (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno :

“Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka” (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam).

Kodex Majmonida, svazek 10: “Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce,

minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti židům a obracet lid od Boha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci”.

Moed kattam 17a: Jestliže žid chce učinit zlo, měl by jít do města kde ho nikdo nezná a tam zlo spáchat.

Erubin 21b: Kdokoliv neuposlechne rabíny zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle kde se bude vařit ve výkalech.

Sanhedrin 58b: Jestliže se goj dotkne žida, goj musí zemřít.

Sanhedrin 57a: Žid nemusí gojovi platit mzdu za vykonanou práci.

Baba Kamma 37b: Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka musí být odškodněn.

Abodah Zarah 36b: Nežidovská dívka je ve stavu niddah (špíny) již od narození.

Abodah Zarah 22a-22b: Gojové upřednostnuji sex s kravami.

Sanhedrin 106a: Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : byla potomkem princezen a guvernérů a jako děvka spala s tesařem.

Baba Mezia 24a: Jestliže žid nalezne něco co patří gojovi, nemusí mu to vracet.

Sanhedrin 76a: Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té co ji ztratil goj.

Sanhedrin 57a: Když žid zabije goje nebude potrestán. Když žid okrade goje může si lup ponechat.

Baba Kamma 37b: Gojové jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.

Baba Kamma 113a: Aby žid zaskočil goje, může použít jakekoliv lži (úskoku).

Yebamoth 98a: Všechny nežidovské děti jsou zvířata.

Gittin 57a: Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech.

Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ježíši (Yeshu Nazaretský), že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví.

Před večer Paschy byl Ježíš pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství.... Byl to svůdce a jako takového je netřeba ho litovat či bránit.

Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace.

Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.

Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.

Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.

Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál.

Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.

Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.

Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.

Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.

Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den).

Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let.

Kathuboth 11b: Když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic.

Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit.

Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik.

Menahoth 43b-44a: Žid je povinen říkat následující modlitbu každý den: Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil gojem, ženou či otrokem.

Soferim 15, Pravidlo 10: “Tob shebe goyyim harog” (dokonce i ti z nejlepších gojů by měli být zabiti).

Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad goje (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno: “Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka” (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam).

Kodex Majmonida, svazek 10: “Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce, minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti židům a obracet lid od boha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci”.

POZNÁMKA AUTORA: Berte to s rezervou. Těžko si můžeme ověřit, nakolik výše zmíněné je přesné, nezfalšované či nevytržené z kontextu. Ale protože tento text může zajímat nejrůznější konspirační teoretiky a protože Talmud již nepodléhá ochraně dle autorského zákona, bylo toto "dílko" zařazeno.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Ithron von Kremsier
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
avatar

loajalita :

skupiny :
počet příspěvků : 1649
renomé : 478
věk : 40
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : klerikalismus

PříspěvekPředmět: Re: Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?   12.11.12 23:19

Veškerá svatá Písma je nutno číst ve správném duchu, ne podle litery - a hlavně ne podle špatně přeložené, záměrně upravené a z kontextu vytržené litery.
Znám pár židů, jsou to dobří, zbožní a lidumilní lidé - svěřil bych jim svůj život.
Mám doma také část přeloženého Talmudu (Berachot), překlad Zoharu i Majmonida - nic podobného uvedeným výrokům tam není.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Godemar de La Neufville
Komtur Akkonu
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 618
renomé : 144
vyznání : sedesvakantismus
přesvědčení : konzervatismus

PříspěvekPředmět: Re: Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?   18.11.12 23:40

Ithron von Kremsier napsal:
Veškerá svatá Písma je nutno číst ve správném duchu, ne podle litery - a hlavně ne podle špatně přeložené, záměrně upravené a z kontextu vytržené litery.
Znám pár židů, jsou to dobří, zbožní a lidumilní lidé - svěřil bych jim svůj život.
Mám doma také část přeloženého Talmudu (Berachot), překlad Zoharu i Majmonida - nic podobného uvedeným výrokům tam není.

Existuje více druhů Talmudů, možná že nemáš ten kterého se tyto citáty týkají.

Vytrhávat texty z kontextu bývá běžné třeba u Bible, kde jsou různé informace součástí většího celku nebo jeho vyústěním. To však neplatí o těchto citátech z Talmudu, které mají charakter přímých příkazů, takže vytržení z kontextu na ně nemá žádný vliv. A nakonec, i kdybychom akceptovali, že citáty byly nesprávně přeloženy, pak musíme odmítnout představu, že by špatný překlad měl nějaký vliv na jejich obsah, protože to jsou zcela prosté příkazy a není zde další prostor pro pozměnění nebo překroucení významu, leda že by samotný překladatel úmyslně překroutil významy a otočil je o 180 stupňů, což by znamenalo, že je lhář a manipulátor snažící se svou oběť pomluvit, ale na druhou stranu se toto jeví jako dost nepravděpodobné, protože by zákonitě musel počítat s tím, že dříve či později se nakonec najde někdo, kdo si to rád dohledá a ověří. Proč by někdo vymýšlel citáty a k nim přiřazoval názvy a čísla existujících nebo neexistujících kapitol?
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Ithron von Kremsier
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
avatar

loajalita :

skupiny :
počet příspěvků : 1649
renomé : 478
věk : 40
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : klerikalismus

PříspěvekPředmět: Re: Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?   21.11.12 16:46

Doporučuju všem aby si sami přečetli Talmud, Zohar a spisy Majmonida, v kvalitním překladu od odborníka a ne od nějakého anonyma který je plný nenávisti vůči židům.
Talmud existuje pouze ve dvou verzích, Babylonský a Jeruzalémský, svou písemnou podobu získaly někdy ve čtvrtém a pátém století, jsou to texty ryze náboženské, mystické a právnické.
Talmud k žádným zvrhlostem nevybízí a stejně nesmyslné je spojovat židy se zednáři.
Židé toho mají se zednáři asi tolik společného jako templáři.
Já sám mám mezi svými předky z matčiny strany židy, můj praděda byl žid z váženého kněžského rodů kehatovců, a můj bratranec je ortodoxní chasidký žid (od něj mám přístup k Talmudu, Zoharu atd, i přístup k některým rabínům). Je to člověk jehož zbožnost a čistota je na takové výši že jej považuji za žijícího světce. Jestli židé které osobně znám nepřijdou do nebe tak tam jistě nepřijde ani žádný křesťan které znám.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Godemar de La Neufville
Komtur Akkonu
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 618
renomé : 144
vyznání : sedesvakantismus
přesvědčení : konzervatismus

PříspěvekPředmět: Re: Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?   21.11.12 22:40

Ithron von Kremsier napsal:
Doporučuju všem aby si sami přečetli Talmud, Zohar a spisy Majmonida, v kvalitním překladu od odborníka a ne od nějakého anonyma který je plný nenávisti vůči židům.
Talmud existuje pouze ve dvou verzích, Babylonský a Jeruzalémský, svou písemnou podobu získaly někdy ve čtvrtém a pátém století, jsou to texty ryze náboženské, mystické a právnické.
Talmud k žádným zvrhlostem nevybízí a stejně nesmyslné je spojovat židy se zednáři.
Židé toho mají se zednáři asi tolik společného jako templáři.
Já sám mám mezi svými předky z matčiny strany židy, můj praděda byl žid z váženého kněžského rodů kehatovců, a můj bratranec je ortodoxní chasidký žid (od něj mám přístup k Talmudu, Zoharu atd, i přístup k některým rabínům). Je to člověk jehož zbožnost a čistota je na takové výši že jej považuji za žijícího světce. Jestli židé které osobně znám nepřijdou do nebe tak tam jistě nepřijde ani žádný křesťan které znám.

Co dodat... přiznávám, že Talmud jsem skutečně nečetl, ten ani onen. V běžném knihkupectví nebo antikvariátu lze najít jen stěží, což je poněkud zvláštní, ale je to příliš obsáhlá kniha, která vznikala mnoho století. Nevím jestli jsi takovouto masivní knihu úplně celou přečetl, ale pokud to co říkáš je pravda ve svém vyčerpávajícím pojednání, pak tě jistě nepotěší informace, že tyto citáty jsou mnoha lidmi všeobecně přijímány. Četl jsem již nějaké knihy, kde autoři popisovali obsah Talmudu jako extrémně nenávistný a rasistický zcela v souladu s těmito citáty, ale své poznatky určitě nečerpali z tohoto článku, nýbrž odjinud. Proto otázka spíše zní, kde je pramen těchto informací? Odkud pocházejí tyto citáty včetně názvů jednotlivých kapitol?

V druhém případě mohla na některých knihách při jejich vydání zapracovat cenzura, neboť jak sám bývalý muslim Lukáš Lhoťan již naznačil, české překlady Koránu prý prošly cenzurou a ty nejnenávistnější pasáže z nich byly údajně vyjmuty. Cenzura tedy mohla zapracovat i jinde, třeba i na Talmudu, ale těžko říci, to už je jen odvážná hypotéza.

Co se pravosti židovské víry týče, pak z křesťanství dobře víme, že spása je možná jen skrze našeho Pána Ježíše Krista... a pokud je spása možná i skrze jiné náboženství, pak to prakticky znehodnocuje význam křesťanské zvěsti. Můžeme se jen domnívat, zda je v Božím plánu zachovat starou smlouvu pro židovský národ aniž by musel uvěřit v Ježíše Krista, ale také to může být přesně naopak a Židé jsou Bohem prokletý národ, který ve skutečnosti následuje satana a i Ježíš Kristus jim řekl: "Váš otec je ďábel a chcete dělat, co on žádá...." Zbožnost některých Židů může být inspirující, ale též někteří pohané bývali zbožní, rovněž hinduisté a také buddhisté, kteří ani nevěří v Boha, okázalost a zbožnost nemusí být stvrzeními pro pravost víry. Také nelze přehlédnout, že některá "národní náboženství" jako je židovství jsou dost často praktikovány jen z nacionalistických pohnutek, mnoho Židů bylo také jen vlažnými věřícími a někteří se dokonce stali ateistickými revolucionáři komunismu, kteří pak křesťanské kostely vykrádali, ničili a srovnávali je se zemí, nic nemůže být Bohu vzdálenější než satanská nenávist vůči jeho Synu.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Ithron von Kremsier
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
avatar

loajalita :

skupiny :
počet příspěvků : 1649
renomé : 478
věk : 40
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : klerikalismus

PříspěvekPředmět: Re: Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?   22.11.12 19:39

Sám Ježíš byl žid a znamená to tedy že i jeho otec byl ďábel? Stejně tak apoštolové byli židé. Všichni první křesťané byli židé. Křesťany se začali nazývat až mnohem později a to obce pocházející z pohanů a křesťané z židů byli normální židé, chodili do synagog, světili sobotu, dodržovali židovské svátky atd..
Jinak já četl i nějaké knihy kde autoři jasně dokazovali že bible je rasistická a plná nenávisti, že jsou v ní věci odporující pravdě o kulatosti Země a dokoce jsem četl i knihy ve kterých je dokázáno četnými citáty z bible že hlavní příběhy této knihy jsou opsány z babylonských a sumerských svatých knih a dokonce nejeden autor dokazoval mnohými citáty z bible že biblický JHVH je mimozemšťan.
Mají tito autoři pravdu? Vždyť vše doložili biblickými citáty které jejich hypotézy jasně potvrzovali!
Pravda je taková že pokud vezmeme citát z jakékoli knihy a k tomu jej ještě přeložíme tak aby překlad zapadal do našeho výkladu pak z takto z kontextu vytržených citátů dokážeš i v dětské knížce o Broučcích dokázat že jde o knihu vyzývající k terorismu, rasismu a nebo náboženské nesnášenlivosti.
A k té spáse bych dodal jen to že o ní rozhodují dvě věci: člověk musí věřit ve správného Boha a musí žít v souladu s Božím zákonem, tedy nekrást, nevraždit, necizoložit atd., a židé přece uctívají stejného Boha, JHVH, a jelikož Otec a Syn jedno jsou pak je jasné že kdo uctívá Otce tak v něm uctívá i Syna stejně jako ten kdo uctívá Syna skrze něho uctívá i Otce. Kdyby tomu tak nebylo pak by Otec a Syn nemohli být JEDNO. Pokud žid uctívá pravého Boha JHVH a žije v souladu s jeho zákonem, necizoloží, nekrade, nevraždí tak proč by měl být Bohem zatracen? Bůh není zlý aby zatracoval dobrého člověka, vždyť stojí psáno že si Bůh dokonce nepřeje ani smrti pro hříšníka, natož aby odmítal spásu lidem kteří jej milují a žijí dobře.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Friedrich von Czeikowitz
komtur
avatar

loajalita :
skupiny :
počet příspěvků : 106
renomé : 150
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Re: Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?   07.05.13 11:30

Ono ani není potřeba Talmud číst. Za Židy mluví zcela srozumitelně jejich činy a způsob, jakým s námi jednají a kterak nás dovedou urážet. Třeba Hollywood je plný Židů a všimněme si, jak hollywoodské filmy permanentně zesměšňují a urážejí jenom křesťany. To si toho nikdo nevšiml? To nikomu nevadí?

Některé zajímavé úkazy z minulých let:

- Židovka Madonna (už jen to jméno!) se na představeních svého turné nechávala ukřižovat (v soukromém životě praktikuje židovskou kabalu).
- Židovka Lady Gaga se nechala ztvárnit jako Panna Marie a s manekýnem oblečeným jako Ježíš točila do svých hudebních klipů lechtivé scény (značící incest mezi matkou a synem!) a pojmenovala ho Judas (Jidáš).
- Žid Tomáš Töpfer v pořadu české televize zesměšňoval Evangelium.
- Židovka Lady Gaga se oblékla jako světice se svatozáří v obscénním šatech.
- Židovka Madonna šlapala na kocertě v Rusku po křesťanském kříži a oslavovala homosexualitu.
- Židovky z Pussy Riot zesměšňovaly bohoslužbu na významném křesťanském místě Ruska.

...krátký nástin židovských kejklí v minulých letech a kdybychom šli ještě víc do minulosti, zjistili bychom, že to bylo dříve daleko horší - například Židé zakládali revoluční hnutí (většinou bolševické), podněcovali revoluce, vypalováli kostely, pácháli genocidy a atentáty proti křesťanům apod. Stalinova soldateska složená převážně z polských Židů napáchali na území Ruskem okupovaného Polska celou řadu válečných zločinů od vypalování a boření křesťanských kostelů až po vyhlazování místních obavytel a srovnání se zemí mnoha vesnic (kam se hrabou Lidice a Ležáky). Zvláště křesťanství je častým terčem útoků mezinárodního židovstva, důvod je prostý: křesťanství vylučuje židovství a neslučuje se s židovskou nadřazeností a nadvládou nad světem, proto jej Židé nenávidí. Ježíš přišel a zvěstoval Slovo Boží, které Židé nechtěli slyšet a proto ho ukřižovali.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Sponsored content
PříspěvekPředmět: Re: Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?   

Návrat nahoru Goto down
 
Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?
Zobrazit předchozí téma Zobrazit následující téma Návrat nahoru 
Strana 1 z 1
 Similar topics
-
» Talmud přikazuje nenávist ke nežidům?

Povolení tohoto fóra:Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Militia Dei Imperii Romani :: Diaspora :: Synagoga-
Přejdi na: